Komende activiteiten

Raadsvergadering begrotingsvergadering 2018 - 2021 LOS TV

raadsvergadering

Reactie Dirix Elsloo BV op "vliegenoverlast in Elsloo"

Naar aanleiding van klachten op Facebook "De bès van Aelse", een brief van raadslid Chantal Meijers (CMB) en de daaropvolgende aandacht in de pers over vliegenoverlast In Elsloo, hebben wij Tim Dirix (directeur van Dirix Elsloo BV, dat op Facebook als mogelijke veroorzaker van de overlast werd genoemd) om een reactie gevraagd.

Tim Dirix: "Inwoners van Elsloo klagen over een vliegenplaag. In de zomer zijn de eerste klachten al bij de gemeente binnen gekomen. De gemeente heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de vliegen. Toen is geconstateerd dat de overlast te maken zou hebben met stilstaand water, hetgeen ook door de woordvoerder van de gemeente is bevestigd.

Op social media is door meerdere mensen gesuggereerd dat de overlast zou worden veroorzaakt door de plastic die ligt opgeslagen op het terrein van Dirix Elsloo. Ons bedrijf spreekt dit stellig tegen. Uit eerdere onderzoeken is ook gebleken dat de oorzaak van het probleem niet bij Dirix ligt. Wij hebben een vergunning voor de opslag van het plastic op ons terrein. Bijna wekelijks krijgen wij controle van de Regionale Uitvoeringsdienst. Bij die controles zijn tot op heden geen ongeregeldheden geconstateerd. Dirix handelt precies conform de aan haar verleende vergunning."

Dirix wil graag duidelijkheid over de oorzaak van de vliegenoverlast want ze zijn de beschuldigingen meer dan zat. Om die reden heeft Dirix een vliegendeskundige ingeschakeld die de herkomst van de vliegen gaat onderzoeken. Dirix heeft daarbij aangegeven dat indien zou komen vast te staan dat de oorzaak van de overlast bij haar ligt, zij alles in het werk zal stellen om dat probleem om te lossen. 
Tim Dirix: "Maar als blijkt dat de oorzaak van de overlast niet bij Dirix ligt, zal er een rectificatie dienen te volgen en zullen de personen die dit verhaal de wereld in geholpen hebben ook op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken."

De facebookberichten die de aanleiding waren voor alle acties en reacties, zijn ondertussen door de posters verwijderd.

Brief raadslid Chantal Meijers over vliegenoverlast van 05.11.2017

Artikel De Limburger van 08.11.2017 

Artikel De Limburger van 09.11.2017

Artikel De Limburger van 10.11.2017

 

Nick  
vliegenoverlast Wat zet die Dirix een grote mond op.
Expert van de gemeente meent dat vliegen uit een poel water komen???
Wat als blijkt dat de vuilnisbelt bij Dirix wel de veroorzaker is?
Mogen wij dan als bewoners van Elsloo en Nieuwdorp ook een schadevergoedin g eisen voor de ondervonden vieze overlast?
 
{report}
 
Verberg reactieformulier

1500 Resterende tekens