Komende activiteiten

Geen schermen langs spoor

Kijk waartoe een burgerinititatief kan leiden!
Gemeenten Beek en Stein gingen in eerste instantie klakkeloos achter het voorstel van ProRail staan en dat zou geleid hebben tot 4 meter hoge schermen langs een groot deel van de spoorlijn door Elsloo....
En nu zijn maatregelen als raildempers en woningisolatie opeens wel afdoende... Maar DOS-wethouder Hendrix sluit niet uit dat er nu mensen opstaan die WEL geluidsschermen willen...?! (zie krantenartikel beneden)

Uit het persbericht:
Onder voorbehoud van het nog te nemen collegebesluit laat wethouder Hendrix weten zeer positief te zijn over de oplossing die gevonden lijkt te zijn in een saneringsplan waarbij het plaatsen van geluidsschermen niet nodig is. Het gewenste effect wordt bereikt door het plaatsen van raildempers en het nemen van gevelmaatregelen. Daarmee wordt recht gedaan aan de nadrukkelijke wens van omwonenden die zich al eerder hebben uitgesproken tegen de komst van geluidsschermen.

Ook bij de onbewaakte spoorwegovergang in Catsop werd enkele jaren geleden in eerste instantie het ProRail-plan door de gemeente zonder morren en zonder enig eigen alternatief geaccepteerd. Alleen nadat een massaal bezochte bewonersavond uitliep op een protestbijeenkomst, ging de gemeente overstag.

Moraal van het verhaal....opkomen voor het burgerbelang loont !

De in het onderstaande krantenartikel aangehaalde bijeenkomst op 31 mei is alleen voor leden van de klankbordgroep; daarna worden alle bewoners geinformeerd.

DDL 20170510 Elsloo geen schermen langs spoor

klik op afbeelding voor vergroting

 

Railschermenproject Beek-Elsloo

Stein, 30 maart 2012

De Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) van de gemeenten Beek, Nuth en Stein heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie toegekend gekregen om samen met ProRail een aantal geluidschermen te realiseren langs het spoor in Beek-Elsloo. Deze schermen zijn nodig voor de geluidsanering van een zeventigtal woningen langs het spoor die een te hoge geluidsbelasting hebben volgens de Wet geluidhinder.

Zodra ProRail het ontwerp voor de geluidschermen heeft afgerond organiseren de betrokken partijen gemeenten Beek, Stein en Prorail een informatieavond voor betrokken bewoners. Deze ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. Dit zal niet eerder zijn dan het voorjaar van 2013.

Het vereiste akoestisch rapport is onlangs goedgekeurd door het Ministerie en nu is ProRail aan zet om een schermontwerp op te stellen. Er zullen nog heel wat treinen langs rijden voordat de geluidschermen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Niet alleen moet er bekeken worden of er leidingen in de weg liggen. Ook moeten de gemeenten Beek en Stein kijken naar de inpasbaarheid in het bestemmingsplan, de welstand toetsing, de afgifte van een omgevingsvergunning etc. Dat kost tijd.

Voor meer informatie of vragen kunnen mensen zich wenden tot de IMD Beek-Nuth-Stein (tel. 046-4363515 of 046-4363514.

Verberg reactieformulier

1500 Resterende tekens